22 February 2008

ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္


ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္

ေႏြတေပါင္း ၊ ေရႊေက်ာင္းရယ္တဲ့
ပိတ္ခဲ့ျပီ ၊

ခ်စ္ခင္သူေဆြအမ်ား ၊ သြားေပါ့ဌာနီ
ေငြတာရီ ၊ ျပန္ျပီကြယ့္ ရြာေက်း ။

၀သာန္ဆန္းကာမွ ၊ ရႊင္လန္းစြာေဆြအမ်ားရယ္နဲ႕
စကားကုန္ စံုစံုေျပာဖို႕ရယ္
ေဇာစိုက္လို႔ေတြး ။ ။

(ေငြတာရီ)

No comments: